Home

‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.’

 

Next Level Care ondersteunt verschillende initiatieven in de zorg, waarbij als doel: `humanitaire zorg` Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met onze partners, onze cliënten en hun netwerk, zodat we recht doen aan hun verscheidenheid.

Next Level Care richt wonen, zorg en welzijn zo in dat middelen effectiever ingezet worden en dat mensen met behoefte aan zorg langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij sluiten aan bij hun persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, leefomstandigheden en zorgbehoeften. De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en op alle niveaus, afhankelijk van de hulpvraag.

Copyright @ Next Level Care 2017 - 2e Hogenbanweg 111 - 3042 AX - Rotterdam - 06 4707 4207